Danh sách từ A-Z
Server #2
  • tập 1
  • tập 2
  • tập 3
  • tập 4 END

Phim Thợ Săn Quái Vật: Dòng Máu Khởi Nguồn thuyết minh

Hơn một nghìn năm trước các sự kiện của “Thợ săn quái vật”, bảy kẻ bị ruồng bỏ ở thế giới yêu tinh hợp lực trong nhiệm vụ chống lại một đế chế toàn năng

Mở rộng
Tắt Quảng Cáo [XX]