Danh sách từ A-Z

Những Người Ứng Cứu Đầu Tiên 2 ()

Mùa giải tiếp tục nối tiếp các hoạt động chung của lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và nhân viên y tế, thể hiện bản lĩnh và tinh thần đồng đội khi đối mặt với nguy hiểm. Tuy nhiên, lần này, người xem sẽ hiểu sâu hơn về động cơ cũng như sự đấu tranh cá nhân của các nhân vật

Mở rộng
Tắt Quảng Cáo [XX]